Záväzná registrácia účasti v 25. ročníku študentskej súťaže XELLA 2019/2020

Spoluautor 1

Spoluautor 2

Spoluautor 3

Odoslaním beriem na vedomie tieto informácie o spracovaní osobných údajov a poučenie o mojich právach.